Globaal Medisch Dossier ( GMD )

Is het medisch dossier dat uw arts over u bijhoudt

Inhoud van het GMD

  • Uw gegevens over gezondheidsgeschiedenis ;
  • Sociale en administratieve gegevens ;
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers ;
  • gegevens over de gevolgde behandelingen ;
  • gegevens over genomen medicatie ;
  • Uw akkoord tot het beheren van uw GMD door uw huisarts.

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het GMD.

Op basis van het dossier heeft de arts een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of de voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn aan elkaar.

WELK VOORDEEL HEEFT U MET EEN GMD ?

- U betaalt 30% minder remgeld bij de raadpleging ( Kinderen en 75 + ook bij huisbezoek )

HOE EEN GMD OPENEN OF VERLENGEN ?

- met uw akkoord via het inlezen van uw identiteitskaart